Liên hệ trực tiếp:

Trường TH Xuân Hương

Lạng Giang, Bắc Giang
3881544
c1xuanhuong1lg.bacgiang@moet.edu.vn